RASPORED TERMINA NA DAN 22.03.2023. GODINE

Raspored termina na dan 22.03.2023. godine:

 

Ponedeljak: 20.00 - 21.30 časova

 

Srijeda: 19.30 - 21.00 časova

 

Subota: 15.00 - 17.00. časova