Medalje!

Isidora Pekez i Anđela Božić su u kategoriji U-11osvojile prve međunarodne medalje za naš klub i BiH na turniru u Novom Sadu.

 

Uspjeh su ponovile i u Zagrebu početkom septembra, a priključila im se i Lana Cvijić.