Promocija takmičarskog badmintona i prezentacija rada BK''Banja Luka'' u parku "Petar Kočić"-juli 2012.

Klub već treću godinu organizuje promociju takmičarskog badmintona u parku "Petar Kočić" u težnji da ovaj lijepi sport i svoje  aktivnosti približi što većem broju naših sugrađana, naročito onih najmlađih.