Posjeta studenata sa Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport.

 

Redovan trening kluba u četvrtak 14.11.2019. godine grupa studenata sa Fakulteta za fizičku kulturu i sport Univerziteta u Banja Luci je iskoristila da se upoznaju sa takmičarskim badmintonom.

 

 

 

To je bila prilika da se upoznaju sa širinom koju ima ovaj lijepi sport jer su na okupu u istom trenutku bili najmlađi članovi kluba, članovi prvog tima, rekreativci, para-badmintonaši (igrači sa invaliditetom) i igrači koji spadaju u kategoriju lica sa posebnim potrebama.

 

 

 

 

 

Zaista, može se reći da je malo sportova koji mogu ponuditi prostor za takvu masovnost, te koji imaju takvu širinu u djelovanju koja može imati izuzetno pozitivne posljedice u široj društvenoj zajednici.

 

 

 

 

Ujedno to je bila prilika da se ovi mladi ljudi upoznaju sa mogućnostima da kroz badminton promovišu svoje potencijale, uključujući se u badminton aktivnosti i kao igrači, i kao treneri i kao badminton sudije.