Shuttle time, BWF projekat badmintona u školama - edukativni spotovi za trenere i igrače

BWF je u novembru krenula u realizaciju projekta "Shuttle time" kome je cilj masovno uključivanje badmintona u svakodnevne školske aktivnosti. Cilj projekta je edukovati prosvjetne radnike(nastavnike i profesore fiskulture) za rad sa djecom u oblasti tehnike i taktike badmintona, te na što jednostavniji i prihvatljiviji način približiti djeci takmičarski badminton.

 

Između ostalog za potrebe ovog projekta snimljeno je više od 100 video klipova koji su sada dostupni na You Tube. Takođe svi zainteresovani mogu se registrovati za korištenje materijala iz ovog projekta na :

http://bwfshuttletime.com/

 

Zahvaljujući ''Mikrofinovoj školi badmintona'', projektu koji uključuje doniranje opreme, obuku trenera i naknadu za njihov rad, osnivanje sekcija i organizovanje takmičenja  BSBiH je sa svojim partnerom ''Mikrofin'' d.o.o već prije 4 godine postavio temelje uspješnog školskog badminton projekta. Na ovom projektu se pokazalo da ovakav pristup ima izuzetno pozitivne efekte jer je doveo do bolje informisanosti djece o takmičarskom badmintonu, masovnijem aktiviranju i povećanju registrovanih klubova. Lijepo je što se naša vizija poklapa sa sadašnjim nastojanjima BWF-a i sigurno je da će, ako se na ozbiljan način pristupi realizaciji projekta "Shuttle time", badminton profitirati na različite načine.