Sudijski seminar BE-Prešov -31.08. - 04.09.11. godine

Badminton Europe kontinuirano radi na unaprjeđenju sudijske organizacije i  povećanju broja sudija u novim i slabije razvijenim badminton asocijacijama. Seminari za sudije se najčešće organizuju uz neka od značajnijih takmičenja tako da učesnici odmah nakon teoretskog dijela imaju priliku da novostečeno znanje upotrijebe i iskušaju sudeći na mečevima u okviru zvaničnog BE turnira.

Tako je i ove godine u okviru dešavanja na tradicionalnom Viktor Slovak Open-u, seniorskom turniru koji je pod okriljem BE održan u slovačkom gradu Preševu, organizovan i sudijski seminar kome je prisustvovao i član našeg kluba Saša Popović.

Saša, koji je izuzetno anagažovan u svim aktivnostima kluba, je već prošao seminar BE za glavne sudije (refeerie) tako da je prošavši i kurs za sudije (umpires) stekao neophodna znanja koja će kao instruktor moći prenostiti na sve one koji se u budućnosti odluče u aktivnosti kluba i saveza uključiti kao sudije. Na nivou Saveza uz Sašu tu su i Mirela Popović i Samir Mušić koji su u prethodnom periodu stekli dovoljno znanja i iskustva da doprinesu stvaranju uspješne sudijske organizacije na nivou BiH. Brojna sudijska organizacija sa dobro obučenim i pripremljenim sudijama je izuzetno važna za funkcionisanje nacionalnih asocijacija. Uspješni nastupi naših sudija na zvaničnim takmičenjima u afirmativnom smislu nisu ništa manje važni od nastupa naših igrača.

Sašino učešće na seminaru i njegovo suđenje tokom turnira (30 odsuđenih mečeva) od strane zvaničnika BE je ocjenjen odličnom ocjenom, naravno uz opasku da će neophodna rutina i iskustvo rasti sa brojem odsuđenih turnira. Nadamo se da će i drugi, naročito mladi ljudi, prepoznati mogućnosti koje se pružaju kroz badminton aktivnosti i aktivno se uključiti u rad badminton institucija u cijeloj BiH.

Savez planira da tokom oktobra održi seminar za jednu grupu budućih sudija koji bi tako napravili prvi korak prema međunarodnoj karijeri badminton sudije.